• Tiếng Việt
  • English

Giải pháp công nghệ, Hệ th���ng xếp hàng tự động

Cty Phúc Lộc với bề dày kinh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp đa dạng sản ph���m và giải pháp của các hãng khác nhau bao g���m cả ph���n cứng, phần mềm, tích h���p hệ thống…Đ���i ngũ chuyên gia giải pháp công nghệ của công ty chúng tôi làm việc chuyên nghi���p, có am hiểu sâu sắc về sản phẩm, công nghệ sẵn sàng tư vấn cho khách hàng nh���ng giải pháp phù hợp nhất với chi phí hợp lí.

 

  • Tư vấn, cung cấp, và lắp đ���t hệ thống xếp hàng tự động
  • Tư vấn và cung cấp thiết bị bảo mật và lưu trữ đám mây
  • Tư vấn, thiết k���, và lắp đặt hệ thống âm thanh, điện thoại, cầu truyền hình

Tư vấn giải pháp quản lí tài sản cố định

 

 – RedBeam- Fixed Asset Management and Tracking (Giải Pháp Quản Lí Tài Sản Cố Định)

-  GMS- Queue Management System (Giải Pháp Quản Lí Xếp Hàng Tự ��ộng)

-  GMS- Multimedia Information Display (Hệ Thống Hiển Th��� Thông Tin Thời Gian Thực)

-  BROTHER- Label Printers (Máy In Nhãn Chuyên Nghiệp)

-  Brother- New printer PT-E550W & PT-P750W

DELL- PowerEdge Server