• Tiếng Việt
 • English
 • Slider 1

Tuyển dụng

Kỹ Thuật Viên Sales:

Mô Tả Công Việc

 

Trình độ : Cao đẳng / Đại học các ngành: Điện , điện l���nh, tự động, cơ khí.

 

Nhiệm vụ:

 • Chịu trách nhiệm về các dòng sản phẩm do công ty phân ph���i
 • Tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỏi hàng từ nhân viên ti���p th���, từ khách hàng
 • Tư vấn khách hàng on-site và qua điện thoại về các thông số kỹ thuật, cách lắp đặt, và cách sử dụng các sản ph���m phụ trách
 • Qu�����n lí, theo d��i, và cập nhật hệ thống khách hàng của công ty cho sản phẩm ph��� trách
 • Tìm kiếm cơ hội mới và t���o mối quan hệ với các khách hàng tìm năng để có thể phát triển các dòng sản phẩm của công ty
 • Lập kế hoạch bán hàng và các ho�������t ��ộng đảm b���o đ�����t doanh s��� bán hàng trong khu vực được giao.
 • Nh���p li���u s���n ph���������m lên h����� th�������ng bán lẻ.

Y��u Cầu Công Việc

Nam hoặc Nữ, đ��� tu�����i dưới 30, sức khoẻ tốt , tính vui vẻ phù hợp việc kinh doanh

 • Ngoại ngữ: nghe/nói/viết tiếng Anh giao tiếp. L��m việc tốt v���i tài li���u kỹ thuật tiếng Anh
 • Thông thạo các phần mềm văn ph����ng: World, Excell, Access, Photoshop, Powerpoint, Autocad.
 • C�� phương tiện đi lại riêng.
 • Làm việc tài văn phòng và đi công tác tại các tỉnh.
 • Lương thỏa thuận khi ph���ng vấn.
 • Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ nghĩ phép theo qui định của luật lao động.

 

Vui l��ng gởi CV qua email: info@phuc-loc.com