• Tiếng Việt
  • English

Dịch vụ quản lí và bảo trì hệ thống tòa nhà

Mục tiêu tiên quyết của chúng tôi trong việc quản l���� hệ th���ng kỹ thuật tòa nhà là giảm thiểu rủi ro, chi phí và tiêu chuẩn hóa quy trình vận hành, bảo trì nh�����m nâng cao chất lượng, an toàn cho hệ thống thi�����t bị của ch��� đầu tư cũng như đem l���i sự hài lòng khách hàng.

 

Đội ngũ chuyên gia k��� thuật của chúng tôi sẽ tiến h��nh lập các chương trình vận hành và bảo trì riêng cho từng hệ th���ng kỹ thuật tòa nhà nhằm đáp ứng mục tiêu kinh doanh của khách hàng. Chương trình c�� thể bao gồm:

 

Th���c hiện các công t��c bảo tr�� thường xuyên v�� bảo trì ngăn ngừa cho các hệ thống: cơ điện l���nh văn phòng và nhà xưởng, hệ thống x�����p hàng tự đ�������ng, hệ thống điều hòa kh��ng khí và thông gió, hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống nước.

 

-  M&E, Maintenance Services (Dịch vụ Thi Công Lắp Đặt M&E v���� Bảo Trì Hệ Thống)

-  RMC- Personal Toilet Sheet Cover (Sản Phẩm Giấy V������� Sinh L������t B�����n Cá Nhân)